Voorwaarden

 • In de praktijk worden beslist geen erotische massages uitgevoerd.
 • Voor aanvang van een eerste behandeling worden een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medisch verleden (duur 10 min).
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, of gebruikt u medicijnen dan kan ik u vragen of u overlegt met deze arts of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Gemaakt afspraken graag minimaal 24 uur voor aanvang annuleren.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
 • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Massagepraktijk Xenia verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat je vlak voor de massage- behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor jezelf om de behandeling te ondergaan.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.
 • Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d dan kunt u mij niet verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.
 • Alle prijzen vermeld op deze website zijn inclusief 21% BTW.