Contra-indicaties

Onder contra-indicaties verstaat men de redenen die aanleiding geven niet of slechts lokaal tot masseren over te gaan. Om te weten te komen of de masseur iemand wel, gedeeltelijk of niet mag masseren, is het noodzakelijk te weten wat indicaties en wat contra-indicaties zijn voor een behandeling

Let wel, indien de masseur niet volledig of verkeerd ingelicht wordt kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en of letsel ten gevolge van een door ons uitgevoerde massage:

Er wordt geen massage toegepast bij:

  • infectieziekten, virusziekten, infectueuze ontstekingen die lijden tot koorts
  • ernstige circulatiestoornissen zoals trombose
  • (besmettelijke )huidziekten zoals eczeem en schubvorming

Lokale contra-indicaties:

  • Huiddefecten
  • Blauwe plekken
  • Schaaf- of steekwonden
  • Ontsteking van haarwortelzakjes
  • Direct na de maaltijd
  • Zwangerschap
  • Steenpuist

Uiteraard is elke vorm van massage bij gebruik van alcohol en drugs uitgesloten.